Naša spoločnosť Vám od roku 2016 ponúka služby nezávislého projektového manažéra stavby. Počas 30 ročnej praxe v stavebníctve sme nadobudli dostatočné skúsenosti s prípravou a realizáciou stavieb.

Investorom sa vypláca najať si na realizáciu diela nezávislého stavebného manažéra. Tento človek je nástroj, ktorý šetrí peniaze, čas a starosti. Úloha nezávislého projektového manažéra stavby, ktorý bude skutočným spoluhráčom investora je mimoriadne dôležitá. Vďaka nezávislému a poctivému projektovému manažérovi stavby je možné dosiahnuť úspory aj viac ako 15% z celej ceny diela.

Aká je úloha projektového manažéra v rámci celého stavebného projektu?

Projektový manažér sa považuje za centrálny mozog celého stavebného projektu, ktorý kompletne sprevádza celý stavebný projekt investora. Zjednodušene povedané, ide o projektového manažéra, ktorý investorovi zodpovedá za hladký priebeh celého projektu a predovšetkým dokáže garantovať dodržanie dohodnutých nákladov, termínov a tiež stanovenej kvality. To sú práve časté úskalia stavebných projektov, ktorých sa investori obávajú. Časový sklz, predraženie celej stavby, nedorobky, chyby a iné závady na kvalite. Kvalitný projektový manažér je nástroj, ktorý predovšetkým háji záujmy investora v akejkoľvek fáze stavby.

Všeobecne sa uvádza, že projektový manažér v priebehu prípravy a vlastnej realizácie stavieb dosahuje úspory nákladov investora vo výške 10 až 15 percent oproti klasickej výstavbe na kľúč s generálnym dodávateľom stavby.

Vo väčšine prípadov platí, že závisí od veľkosti a rozsahu stavby. Na menšej stavbe je možné práve vďaka poctivému projektovému manažérovi, respoektíve partnerovi investora, dosiahnuť úspory aj viac ako 15%. Nie je žiádnym tajomstvom, že projektový manažér skutočne umožní zadanie postupných čiastkových prác, čím sa dosieli skrátenie termínu dostavby.

Existujú dve skupiny generálnych dodávateľov.

Na Slovensku si bohužiaľ, veľa ľudí myslí, že generálny dodávateľ je stavebná firma s vlastnými zamestnancami. Ja osobne rozdeľujem generálnych dodávateľov do dvoch skupín. Do prvej patria tí, ktorí nemajú žiadnu realizačnú kompetenciu a prevádzkujú všetko vďaka subdodávateľom, druhá skupina disponuje vlastnými zamestnancami, ktorí síce stavbu fyzicky realizujú, ale nevedia ich koordinovať.

Projektový manažér musí byť vždy na Vašej strane.

Investor sa často a mylne domnieva, že generálny dodávateľ je na jeho strane. Žije v pocite, že nepotrebuje partnera, ktorý by vykonával kontrolu procesov, kvality a podobne. Výsledkom je kvalitatívne horšia stavba. Práve tu je dôležitá úloha stavebného manažéra, ktorý bude skutočným "spoluhráčom" investora a kontrolkou, ktorá zabliká, keď procesy nefungujú, ako by mali a môže dôjsť k narušeniu kvality, nedodržania termínu či nákladov. Problém dodržania kvality nákladov ale aj bezpečnosti rieši prechod od generálneho dodávateľa na tzv. totálneho dodávateľa, teda partnera, ktorý investorovi nielen stavbu zrealizuje, ale tiež prevádzkuje. Nemá teda tendenciu "klamať" v otázke kvality, pretože sám je zodpovedný za dlhodobú prevádzku, a teda ak kráti na kvalite pri výstavbe, o to drahšie budú náklady pri opravách, revízii a podobne.
      -   VÁŠ PARTNER PRE POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉROV I EXTERIÉROV