DOTÁCIE PRE RODINNÉ DOMY NA ROK 2022-2026


Ponúkame Vám komplexné služby spojené so zabezpečením podkladov pre dotácie rodinných domov, ktoré štát plánuje až vo výške 19.000 € pre jeden rodinný dom. Snažíme sa robiť profesionálne už viac ako 25 rokov počas našej úspešnej existencie na trhu v SK.
Pripravíme pre Vás všetky podklady na dotáciu v období 2022-2026 aby ste boli úspešní.
Rozsah služieb:

 • odborné konzultácie a príprava žiadosti na podanie dotácie
 • zameranie skutkového stavu, návrh riešení
 • vypracovanie energetického hodnotenia a energetického certifikátu
 • zosúladenie a príprava podkladov pre vydanie stavebného povolenia resp. ohlásenie stavebných úprav
 • projektová dokumentácia starý aj nový sta
 • výkaz výmer, položkovitý rozpočet
 • realizácia prác a dodávok profesionálnymi kapacitami

 • Toto všetko pre Vás zabezpečíme na profesionálnej úrovni a v súlade s podmienkami výzvy na poskytnutie dotácie.

  Viac info je k tomu na: www.obnovdom.sk  REVITALIZÁCIA BYTOVÝCH DOMOV


  Čo netreba podceniť pri revitalizácii bytových domov? Všetky potrebné informácie môžete nájsť v prezentácii,
  ktorú pre nás vypracoval vysokokvalifikovaný
  renomovaný odborník Ing. Peter Mančík. Prezentácia je vypracovaná chronologicky, krok po kroku, ako by ste
  mali postupovať, ak ste sa rozhodli alebo rozmýšľate nad revitalizáciou Vášho bytového domu.

  PREZENTÁCIA

        -   VÁŠ PARTNER PRE POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉROV I EXTERIÉROV