KONTAKTNÉ TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY ETICS

EDISON ISOLTHERM EPS
EDISON ISOLTHERM MW
EDISON ISOLTHERM PIR

CHRONOLOGICKÝ VÝVOJ CERTIFIKÁCIE


Po kliknutí na ikonku     sa Vám zobrazí daný certifikát v plnej kvalite. Nižšie sú náhľady certifikátov pre lepšie zorientovanie sa.

 1984 - Technická spôsobilosť vydaná vo Viedni platná pre Nemecko a Rakúsko
 1986 - Certifikát o technickej spôsobilosti nových materiálov a procedúr
 1990 - Certifikát o technickej spôsobilosti
 1993 - Osvedčenie o technickej spôsobilosti
 1996 - Certifikát o technickej spôsobilosti
 2003 - Certifikát o technickej spôsobilosti
 2004 - Certifikovaný systém riadenia kvality
 2006 - Európske technické osvedčenie
 2009 - Certifikát vnútropodnikovej kontroly 1301 - CPD - 0466
        Certifikát vnútropodnikovej kontroly 1301 - CPD - 0468
        Certifikát zhody 1301 - CPD - 0467
        Certifikát zhody 1301 - CPD - 0469
 2009 - Európske technické osvedčenie - ETA 09/0030
        Európske technické osvedčenie - ETA 09/0031
 2013 - Certifikát vnútropodnikovej kontroly 1301 - CPD - 0923
        Certifikát vnútropodnikovej kontroly 1301 - CPD - 0924
        Certifikát zhody 1301 - CPD - 0925
        Certifikát zhody 1301 - CPD - 0926
 2013 - Európske technické osvedčenie - ETA 09/0030
        Európske technické osvedčenie - ETA 09/0031
 2016 - Certifikát zhody systému riadenia výroby 1301 - CPD - 0923
        Certifikát o nemennosti parametrov 1301 - CPD - 0924
        Certifikát zhody systému riadenia výroby 1301 - CPD - 0925
        Certifikát o nemennosti parametrov 1301 - CPD - 0926
 2016 - Európske technické osvedčenie - ETA 09/0030
        Európske technické osvedčenie - ETA 09/0031
 2016 - LICENCIA na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov