Ocenenia

Osvedčenia a certifikáty

História a súčasntosť


História firmy EDISON začala v polovici 70. rokoch minulého storočia neďaleko Florencie v Toskánsku, strednom Taliansku. Zakladateľ firmy PIERO LISI pracoval dlhodobo na vysokých pozíciach firmy SAAP LOBA v Nemecku a Švajciarsku.

Spoločnosť EDISON s. r. l. je od začiatku výrobca profesionálnych farieb, omietok a komponentov pre stavebníctvo. Ako jedna z prvých firiem v Európe sa začala zaoberať výrobou materiálov pre zateplenie fasád. Už v roku 1984 získala od magistrátu mesta Viedeň certifikát pod číslom MA 39-M 1019/84 certifikát na tepelnoizolačný systém EDIL K, dnešný EDISON. Tepelnoizolačnými systémami EDISON sa zrealizovalo od roku 1983 niekoľko miliónov m2 fasád na štyroch kontinentoch.

Na Slovensku sa používajú materiály EDISON od roku 1992. V roku 1993 bol uvedený na slovenský trh prvý certifikovaný systém EDISON - EUROCOM. Počas viac ako 20 rokov existencie materiálov EDISON bolo zrealizovaných na Slovensku takmer 1 milión m2 fasád. Od začiatku sme zvolili odlišný spôsob prezentácie a predaja našich výrobkov. Kladieme predovšetkým dôraz na kvalitu, profesionalitu a osobný prístup k zákazníkovi. Výsledkom toho sú ocenenia z medzinárodného veľtrhu CONECO 2010 a CONECO 2011. Našimi zákazníkmi sú najmä súkromné osoby, živnostníci, správcovské firmy, SVB, samosprávy a stavebné firmy.


Ocenenie CONECO 1999

Ocenenia CONECO 2010 a CONECO 2011
Na stiahnutie


Certifikát-1301-CPR-0923
Certifikát-1301-CPR-0924
Certifikát-1301-CPR-0925
Certifikát-1301-CPR-0926
ETA-09/0030
ETA-09/0031Združenie pre zatepľovanie budov


Naša spoločnosť, ako jedna z deviatich riadnych členov Združenia pre zatepľovanie budov, stála pri vzniku tohto združenia. Od počiatku sme sa aktívne zapájali do fungovania a diania aktivít združenia.

Čomu sa združenie venuje?

Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ) je občianske, profesijne združenie právnických a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti zatepľovania obvodových plášťov budov. Členovia združenia sú organizovaní v štyroch profesijných skupinách:
 • výrobcovia systému,
 • výrobcovia komponentov ETICS,
 • zhotovitelia ETICS a
 • experti.
 • Riadni členovia OZ ZPZ sú výrobcovia systémov a experti, pridružení členovia OZ ZPZ sú výrobcovia komponentov ETICS a zhotovitelia ETICS. OZ ZPZ je členom Európskej asociácie pre ETICS (EAE)

  Ciele združenia:

 • zvyšovanie informovanosti odbornej a neodbornej verejnosti o prínosoch a podmienkach uplatňovania tepelnoizolačných systémov v prospech konečného spotrebiteľa,
 • podpora využívania tepelnoizolačných systémov smerujúcich k dlhodobým ekologicky, ekonomicky a energeticky pozitívnym efektom,
 • podpora vysokého štandardu dodržiavania podmienok kvality výroby a realizácie tepelnoizolačných systémov,
 • podpora harmonizácie noriem a predpisov o tepelno-izolačných systémoch a normách s normami a predpismi Európskej únie


 • Viac informácií nájdete na tomto linku.

        -   VÁŠ PARTNER PRE POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉROV I EXTERIÉROV